פעולות עו"ש

פעולות בנושא ניהול חשבון עו"ש

 

* הגשת בקשה ראשונית לסגירה.

** תשלום שובר חוק מכר בלבד.

בחלק מהשירותים הניתנים בהתכתבות עם בנקאי נדרשת בנוסף גם שיחה טלפונית עם הלקוח.