פיקדונות וחסכונות

פעולות בנושא פיקדונות וחסכונות

בחלק מהשירותים הניתנים בהתכתבות עם בנקאי נדרשת בנוסף גם שיחה טלפונית עם הלקוח.