הלוואות ומשכנתאות

פעולות בנושא הלוואות ומשכנתאות

 

* לווים, הו"ק, הסכמה לשעבוד, גרירה ,הקפאת תשלומים,מחזור,סילוק.
** ניתן לשנות הו"ק בלבד.
*** פרעון הלוואה להלוואות שנלקחו באמצעים ישירים. 

הפרסומים אינם מהווים המלצה, ייעוץ או חוות דעת בנוגע לכדאיות השקעות ואינם יכולים לבוא במקום ייעוץ המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם.