הו"ק וחיוב ע"פ הרשאה

פעולות בנושא הו"ק וחיוב ע"פ הרשאה


* ביטול/ הקפאה בלבד

בחלק מהשירותים הניתנים בהתכתבות עם בנקאי נדרשת בנוסף גם שיחה טלפונית עם הלקוח.