העברות

פעולות בנושא ניהול העברות

בכפוף לסכומי העברה. בחלק מהשירותים הניתנים בהתכתבות עם בנקאי נדרשת בנוסף גם שיחה טלפונית עם הלקוח.