עמדה להפקדה עצמית

סניפומטים

מכשירי הסניפומט של הבינלאומי עומדים לרשותך בכל סניפי הבנק הפזורים ברחבי הארץ.

משיכת ש"ח בסכום מוגדל במכשירי הסניפומט

צריך למשוך סכום גבוה מהסניפומט והסניף סגור?

מהיום תוכל לבצע משיכה בסכום מוגדל מהסניפומט ע"י הגשת בקשה מראש באתר ה- On Line או במוקד הטלפוני, מבלי להמתין לפתיחת הסניף.

מהו השירות?

במסגרת השירות, תוכל לבצע משיכת מזומן בסכום מוגדל של עד 15,000 ש"ח במכשירי הסניפומט של קבוצת הבינלאומי.

תוכל לבצע את המשיכה בכל שעות היממה, ללא תלות בשעות פעילות הסניף, ובתשלום עמלת ערוץ ישיר בלבד. כל שעליך לעשות הוא להסדיר מראש את בקשתך למשיכה מוגדלת באמצעות הקמת הרשאה למשיכה מוגדלת בסניפומט באתר הבנק או באמצעות הבינלאומי Call.

כיצד מקימים הרשאה למשיכה בסכום מוגדל מהסניפומט?

כדי שתוכל לבצע משיכת סכום מוגדל במכשיר הסניפומט, עליך להסדיר מראש את הבקשה לביצוע המשיכה באמצעות הקמת הרשאה באתר ה- On Line (בתפריט "כרטיסי אשראי") או במוקד.

בעת הקמת ההרשאה יהיה עליך להגדיר את סכום המשיכה המבוקש ואת תוקף ההרשאה (באפשרותך להגדיר תוקף של יום או יומיים לביצוע המשיכה, עפ"י בחירתך).

כיצד מושכים את הסכום המוגדל במכשיר הסניפומט?

משיכת הסכום המוגדל מהסניפומט תבוצע ע"י בחירה בפעולת "משיכת ש"ח בסכום מוגדל" בתפריט הראשי. תשומת לבך כי בחירה בפעולת "משיכת ש"ח" מתפריט הסניפומט תוביל למשיכת שקלים בהתאם לסוג הכרטיס.

 

האם ניתן לבטל הרשאה בתוקף?

כן, ניתן לבטל הרשאה בתוקף בכל עת, גם אם בוצעה משיכה חלקית של סכום ההרשאה. הביטול נעשה באמצעות אתר ה- On Line או המוקד הטלפוני.

הפקדת מזומן לצד ג'

במטרה להרחיב את האפשרויות הקיימות לביצוע הפקדת מזומן בבנק ,לקוחות קבוצת הבינלאומי יכולים להפקיד מזומן בש"ח בסניפומט באמצעות הכרטיס שברשותם גם לחשבון בסניפי הקבוצה השונה מחשבון הכרטיס.

מי יכול לבצע הפקדת מזומן לצד ג' באמצעות הסניפומט?

הפקדת מזומן תתאפשר ללקוחות הקבוצה אשר ברשותם כרטיס מידע, כרטיס חיוב או כרטיס אשראי אשר הונפק ע"י הבנק (למעט כרטיסי אשראי חוץ בנקאיים וכרטיס דיינרס שהונפק לפני ה-8/1/2017). 

לאלו חשבונות ניתן לבצע הפקדת מזומן לצד ג באמצעות הסניפומט? 

ניתן להפקיד לחשבון המנוהל בקבוצה בלבד. לקוחות הבנק הבינלאומי (בינלאומי, פאג"י, אוצה"ח, יובנק) יוכלו לבצע גם הפקדה לחשבון המתנהל בבנק מסד ולהיפך.

כמה ניתן להפקיד לצד ג באמצעות הסניפומט?

 •  הפקדת מזומן  במכשיר לחשבון השונה מחשבון הכרטיס (צד ג') ניתנת לביצוע עד לסכום של  9,500 ₪ ביממה . ניתן להפקיד את כל הסכום לחשבון אחד או למספר חשבונות. זאת , בנוסף לאפשרות הקיימת  לביצוע הפקדת מזומן  במכשיר לחשבון הכרטיס עד לסכום כולל של 40,000 ₪ ביממה (ללא שינוי). 
 • צד ג' (המוטב אליו מועברים כספים) – יוכל לקבל כספים שהופקדו במכשיר עד לגובה של 9,500 ₪ ביממה (מכרטיס אחד או ממספר כרטיסים).  כמו כן, בעלי החשבון יוכלו לבצע הפקדה לחשבונם באמצעות כרטיס המשוך על החשבון עד לסכום כולל של 40,000 ₪ ביממה (ללא שינוי).

 

איך מבצעים הפקדת מזומן לצד ג בחשבון הסניפומט? 
 1.  יש להכניס כרטיס, להקיש קוד סודי ולבחור ב"הפקדת מזומן בש"ח" בתפריט הראשי.
 2. יש לבחור בכפתור ברצוני לבצע הפקדה ל"חשבון אחר בקבוצת הבינלאומי" > יש להקיש את מספר הסניף והחשבון של המוטב. 
 3.  אם נתוני החשבון המוטב תקינים, תתבקשו לאשר את הפעולה. 
 4. היתרה בחשבון המוטב תתעדכן מיידית.

עמדות אוצר החייל, הבנק הבינלאומי בשירות עצמי

פעולות עיקריות שניתן לבצע בעמדות הבינלאומי בשירות עצמי:

 • הפקדת שיקים באופן עצמאי
 • הנפקת קוד טלפוני חדש
 • הנפקת דפי מידע על החשבון

הערה: בפעולות והמידע נדרש שימוש בכרטיס בנקאי

פעולות שניתן לבצע בסניפומטים לכל לקוחות הקבוצה:
 • משיכת מט"ח במטבע דולר ואירו 
 • רכישת מט"ח במטבעות דולר ואירו- ללא עמלת חליפין
 • משיכת מזומן
 • משיכת מזומן בסכום מוגדל
 • הפקדת מזומן

עיקרי המידע שניתן לקבל בסניפומטים:
 • בעמדות ניתן להפיק תדפיסי תנועות בחשבון
   


עמדות הבינלאומי בשירות עצמי מאפשרות לך להפקיד שיקים באופן עצמאי, ללא תור 24 שעות ביממה, בעמדות המצויות בסניפים ובכך לחסוך זמן ועמלות. ניתן להפיק גם דפי מידע על החשבון.

איך השירות עובד?
השימוש בעמדה נעשה באמצעות כרטיס אשראי/סניפומט שהונפק על ידי אחד הבנקים בקבוצת הבינלאומי. 
כיצד מתבצעת ההפקדה?
יש להכניס את הכרטיס המגנטי ולהקיש את הקוד הסודי. לאחר האישור הכרטיס יתקבל חזרה.
יש לבחור בשירות הפקדת שיקים.
יש לפעול ולהקיש את הנתונים בהתאם להנחיות.
בסיום הפעולה תקבל את תדפיס ההפקדה עם צילום השיק. את התדפיס ממולץ לשמור עד למועד הופעת הפעולה בחשבון.  

הבהרות חשובות:

 • ניתן להפקיד שיקים בשקלים בלבד.
 • ניתן להפקיד עד 20 שיקים בפעולה אחת.
 • בהפקדה לטובת צד ג' *, ניתן להפקיד עד לסכום של 50,000 ש"ח.
 • ניתן להפקיד לחשבון הכרטיס שיקים בסכום של עד 250,000 ש"ח לשיק.
 • ניתן להפקיד לכל אחד מסניפי הבנקים בקבוצה.
 • לא ניתן להפקיד שיקים המשוכים על בנקים שאינם בישראל, לרבות הרשות הפלסטינית.
 • לא ניתן להפקיד שיק שסחירותו נאסרה ובעלי החשבון אינם המוטבים (למוטב בלבד).
 • לא ניתן להפקיד שיק שפרעונו עתידי או שמועד פרעונו עבר לפני חצי שנה ויותר.
 • לא ניתן להפקיד שיק שנעשה בו שימוש אסור, בניגוד להוראה המודפסת על גבי השיק.
 • יום ההפקדה לגבי שיקים שהופקדו באמצעות העמדה, ייקבע בהתאם למפורט במסך ההפקדה.

* הפקדה לצד ג' - הפקדה לצד ג' נחשבת כהפקדה לחשבון השונה מחשבון הכרטיס או הפקדה בעמדה הממוקמת בסניף של בנק שאינו הבנק אליו משויך חשבון הכרטיס.

רכישות מט"ח בסניפומטים של אוצר החייל, הבנק הבינלאומי

 

 • למה כדאי לי לרכוש מט"ח בסניפומט של הבינלאומי ?

ניתן לרכש מט"ח בסניפמטים של הבינלאומי, ללא עמלות כלל.

 • מי יכול לרכוש מט"ח בסניפומט של הבינלאומי

השירות ניתן ללקוחות כל הבנקים

 • אילו מטבעות ניתן לרכוש בסניפומט?

ניתן לרכוש דולר ואירו 

 • ומה אם אני צריך מטבע אחר?

ניתן לסור לסניפי הבנק הבינלאומי ולרכוש מטבעות אחרים

 • היכן ממוקמים הסניפומטים של הבנק הבינלאומי

קיימים סניפומטים  של הבנק הבינלאומי המאפשרים משיכה או רכישה של מטבע חוץ בפריסה ארצית רחבה
באתר הבנק > בחיפוש סניף > יש מידע לגבי סוג הסניפומט באותו סניף. למעבר לאיתור סניף >

 • משיכת מט"ח לבעלי חשבון מט"ח בבנק הבינלאומי
  משיכת מט"ח מחשבון ומט"ח 

  מושכים מט"ח מחשבון מט"ח בסניפמטים – ונהנים מ – 50% הנחה בעמלת משיכת מט"ח. 

אין באישור הבנק על קבלת השיקים משום אישור על האפשרות להציגם בכלל או על היעדר פגמים בשיק בפרט או על הסכמת הבנק להציגם. לפיכך ייתכן ששיקים הנכללים בהפקדה זו יוחזרו ללא הצגתם והחשבון יחוייב בהתאם לפי ערך יום העסקים שנקבע לפעולה.

הפקדה לצד ג' - הפקדה לצד ג' נחשבת כהפקדה לחשבון השונה מחשבון הכרטיס או הפקדה בעמדה הממוקמת בסניף של בנק שאינו הבנק אליו משויך חשבון הכרטיס.