פיבי הבנקאית הוירטואלית

 

פיבי הבנקאית הוירטואלית עוזרת לך לנהל את החשבון ולבצע מעקב אחר הפעילות השוטפת.

 

פיבי תציג לך תובנות  עם מידע חיוני בנושאים שונים כמו:

  • סיכום הפעילות בחשבון לפי קטגוריות וגם כמה הוצאת במהלך החודש
  • סיכום פעילות בכרטיסי אשראי
  • זיכוי שקיבלת בחשבון
  • חיוב כפול בכרטיס
  • מגמות בחשבון, אירועים וטיפים מותאמים אישית
  • אפשרויות לחיסכון
  • התראות כגון משיכה כפולה באותו יום ממכשירי ATM

ועוד עשרות הודעות מעניינות עבורך גם באתר וגם באפליקציה ללא צורך בהצטרפות לשירות או בתשלום נוסף!

      

   

 

במסגרת השירות ייתנו הודעות/תזכורות/טיפים לגבי אירועים מסוימים בחשבון, שייקבעו על ידי הבנק מעת לעת. מובהר כי השירות אינו מספק מעקב מלא ושוטף אחר החשבון. כמו כן השירות אינו מהווה תחליף למעקב של הלקוח על חשבונו. ההודעות מיועדות לסייע ללקוח, הן אינן מהוות המלצה, ייעוץ או חוות דעת, ועל הלקוח לבדוק ולשקול את יישומן לאור מכלול הנסיבות. אין לראות בהודעות משום התחייבות למתן שירות או למתן אשראי כלשהו. אשראי יוענק בכפוף לשיקול דעת הבנק ולהמצאת בטחונות. הבנק רשאי לשנות את השירות או להפסיקו בכל עת.