אוצר ב-SMS

כל המידע אצלך ביד!

שירות אוצר בסלולרי מציע ללקוחות אוצר החייל שירות מידע בנקאי ללא חיוג על צג המכשיר הסלולרי.

יתרונות השירות

 • עדכונים שוטפים בכל מקום - ברכב, בעבודה, בפארק וכו' 
 • אתה קובע אילו עדכונים תקבל
 • אתה קובע את השעה הרצויה להפצת ההודעה
 • ניתן לבטל / לעדכן הגדרות לשירות (מספרי טלפון, קריטריונים וכו') בכל עת

המידע הכלול בשירות

 • יתרת חשבון העו"ש ו-4 או 10 הפעולות האחרונות
 • התראת יתרת זכות גבוהה מסכום אותו תגדיר
 • התראת יתרת חובה גבוהה מסכום אותו תגדיר
 • תנועת חובה בחשבון הגבוהה מסכום אותו תגדיר
 • תנועת זכות בחשבון הגבוהה מסכום אותו תגדיר
 • חיוב קרוב בכרטיסי אשראי
 • השקעות - שערוך פח"ק, פיקדונות ותוכניות חסכון
 • ניירות ערך - שערוך תיק ניירות ערך
 • זמני שידור המידע
 • יתרות ותנועות יישלחו ביום העסקים ובשעה שתבחר 
 • ההתראות יישלחו בכל ימות השבוע, לרבות בימים שאינם ימי עסקים, כגון בגין משיכת כספים ממכשירים אוטומטיים
 • התראות הכוללות מידע על תנועות זכות או חובה שוטפות שבוצעו בחשבון יתקבלו בסמוך לביצוע הפעולה
 • התראה הכוללת מידע על יתרת החשבון מתייחסת ליתרת סוף יום עסקים ותשלח החל מהשעה שנבחרה ע"י הלקוח כשעת התחלה לשידור

הצטרפות לשירות
ניתן להצטרף לשירות בסניף או באינטרנט ללקוחות המנויים על שירות "אוצר באינטרנט" (ברמת שירות שניה ומעלה)
עלות השירות - בכפוף לתעריפון.

לעיתים עלולים להיות עיכובים במסירת המידע בשל מגבלות הרשת הסלולרית ו/או כל סיבה אחרת שאינה תלויה במשלוח ההתראה ע"י הבנק.