החשבון הירוק

החשבון הירוק

חשבון בנק דיגיטלי שמשקיע בכם יותר

חשבון ירוק מאפשר ליהנות משירותי בנקאות דיגיטלית מקיפים שיאפשרו לכם לנהל את החשבון בקלות מכל מקום ובכל זמן, ללא צורך להגיע לסניף לתפעול השוטף של החשבון וללא התעסקות בניירת. התוצאה: גם חיסכון בזמן שלכם וגם שמירה על הסביבה.

הצטרפתם לחשבון הירוק? קבלו מגוון הטבות (1)

 • פטור מעמלת ערוץ ישיר ועמלת מינימום בחשבון עו"ש במטבע ישראלי.

 • פטור מעמלת בנקאות ישירה בסלולרי (SMS).
 • החזר עמלות בגובה 20% כמפורט מטה בגין פעולות אשר בוצעו באמצעות האינטרנט: 

עמלות קניה ומכירה של ניירות ערך הנסחרים בבורסה בתל אביב (למעט קרנות נאמנות, אופציות מעו"ף וחוזים עתידיים במעו"ף).

            עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך בחו"ל – מניות, אגרות חוב וקרנות נאמנות (למעט עמלה בגין פדיון) מט"ח – עמלת חליפין מט"י – מט"ח 

משקיעים בכם ישירות: ערוצים ישירים  שמאפשרים לעשות הכל

במסגרת החשבון הירוק תוכלו לבצע את מירב הפעולות הבנקאיות בערוצים הישירים: אינטרנט, סלולר, מכונות אוטומטיות, סניפומטים ותיבות שירות בכל אחד מסניפי הבנקים של קבוצת הבינלאומי.

 • העברת כספים בשקלים  באינטרנט ובסלולר
 • הזמנת פנקסי שיקים באינטרנט
 • קניה ומכירה של ני"ע ישראליים וזרים ופעילות באופציות באינטרנט/סלולר
 • רכישה והמרה של מט"ח באינטרנט
 • העברות מט"ח באינטרנט
 • פעילות בפיקדונות באינטרנט ובסלולר
 • ביצוע תשלומי שוברים
 • הפקת דפי חשבון
 • הפקדת שיקים ומזומן במכונות אוטומטיות להפקדה
 • משיכת מזומן בסניפומט בשקלים, בדולר ובאירו


 פעולות שלא ניתן לבצע בערוצים ישירים, יכולים לקוחות החשבון לבצע בסניף או באמצעות אוצר ישיר.

מוצרים ושירותים שמתאימים לכם
באוצר החייל הבנק הבינלאומי לעולם לא נפסיק להיות יצירתיים ולהציע לכם תכניות ומסלולים שמתאימים למהלך הקריירה שלכם ועונים לצרכים המדויקים שלכם.

הלוואות לכל מטרה

הלוואת אונליין - עד 84 חודשים ללא ערבים

הוראת קבע לחיסכון במט"ח

ייעוץ פנסיוני בחינם

משקיעים בתיק ההשקעות שלכם
אוצר החייל הבנק הבינלאומי מתמחה בשוק ההון ומציע למורים סל מוצרים והטבות ייחודי לניהול ומסחר בתיק ההשקעות.

בנקאות דיגיטלית מתקדמת באוצר החייל הבנק הבינלאומי 
אצלנו תיהנו מאפליקציה בנקאית מתקדמת המאפשרת לצפות בקלות במידע על החשבון.

פתיחת חשבון מהנייד מבלי להגיע לסניף!

(1) בכפוף לעמידה בתנאים המזכים במהלך שנה קלנדרית שלמה. במקרה של ביטול שיוך החשבון להסדר "חשבון ירוק" מכל סיבה שהיא, הלקוח לא יהיה זכאי לקבלת החזר גם לגבי התקופה בה החשבון היה משויך להסדר.

כללי: אין כפל מבצעים. אין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן ההסדר. ההסדר יינתן בכפוף לתנאים המלאים המפורטים במסמכי הבנק וכן להסדרים הנהוגים בבנק.
הבנק רשאי לשנות את תנאי ההסדר או להפסיקו בכל עת.

אשראי : פרסום זה אינו מהווה הצעה או התחייבות להעמדת אשראי ואין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן אשראי כלשהו. אשראי יוענק בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק ולהמצאת בטחונות לשביעות רצונו, ובמקרה של משכנתא, גם בהתאם לנהלים למתן הלוואות לדיור. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

"החשבון הירוק": מיועד ללקוחות פרטיים בלבד (לא עסקיים) ומותנה בהצטרפות לשירות “דואר אונליין. לפחות אחד מבעלי החשבון צריך להיות מנוי לשירות האינטרנט ברמת שירות שלישית ומעלה.  ההטבות תיכנסנה לתוקף החל מה 1- לחודש העוקב שלאחר חודש ההצטרפות. בחשבון המשויך להסדר לא תתאפשר הצטרפות  למסלולי העמלות הקבועים בתעריפון הבנק, במידה וחשבון משויך לאחד ממסלולי העמלות כאמור, השיוך למסלול יבוטל והחשבון יצורף להסדר.

פתיחת חשבון מהנייד: השירות ניתן במכשירים תומכים בלבד ובכפוף לתנאי הבנק ואישורו. ככלל, השירות מיועד ללקוחות יחידים (לא עסקיים), בגירים, שהינם תושבי ישראל בלבד.

ההטבה הינה חד פעמית, אף אם נוצלה שלא במלוא הסכום.
תנאי הלוואה אלה אינם מיועדים להלוואה המשמשת לפירעון של הלוואה קיימת בחשבון.

יובהר כי לקוח חדש הינו לקוח שלא ניהל חשבון פעיל ב 5- השנים האחרונות.