חשבון חייל - "אוצר חייל"

לקבלת ההטבות לחיילים: 3,2, הקשב!

חשבון חיילים ושירות לאומי הוא חשבון המיועד ללקוחות פרטיים הנמצאים בשירות סדיר או שירות לאומי. החשבון מעניק לחיילים ולמשרתי השירות הלאומי הטבות ייחודיות ותנאים נוחים במיוחד במגוון תחומים. ככה זה: כשאתם משקיעים בנו, אנחנו משקיעים בחזרה.

מתגייסים לעזור לכם: הטבות בפתיחת חשבון חיילים 

 • פטור מתשלום עמלות פעולה  בערוץ ישיר בעו"ש מטבע ישראלי (לרבות עמלת השלמה למינימום) (1)
 • פטור מעמלת הקצאת אשראי  
 • פטור מדמי כרטיס אשראי(2)
  פטור מדמי כרטיס "מועדון יותר" בכפוף לתנאי המועדון לכרטיסים הבאים:

  כרטיסי ויזה כ.א.ל בכרטיסים מסוג בייסיק - מקומי, מקומי, בייסיק בינלאומי, בינלאומי. כרטיסי ישראכרט בכרטיס מסוג MasterCard

  דיירקט פטור ל 3 שנים מדמי כרטיס.

  כרטיסי Max פטור מדמי כרטיס ל 3 שנים בכרטיסים מסוג בינלאומי, זהב ופלטינה  
 • מסגרת משיכת יתר  של עד 2,500 ₪ (2)
  בריבית שנתית של פריים בלבד
 • פנקס שיקים חינם(3)
  פנקס שיקים רגיל אחד בשנה קלנדרית


 

לא משנה מה הפז"ם שלכם – תתחילו לחשוב על העתיד
אתם עכשיו עמוק בשירות הצבאי, או הלאומי, אבל כדאי להתחיל לחשוב על האזרחות כמה שיותר מוקדם.
באוצר החייל הבנק הבינלאומי תוכלו להגדיר מטרות מדויקות ולנווט אליהן בעזרת "חיסכון אישי" – חיסכון שאתם בוחרים לו את השם. אתם יכולים לקרוא לו "חיסכון לטיול אחרי הצבא", "חיסכון למזרח", "חיסכון לאוניברסיטה" או "חיסכון לאוטו הראשון שלי" – אתם בוחרים, מגדירים וחוסכים. 
הפקדה לחיסכון באתר הבנק מעניקה הטבה בריבית .

משקיעים במוצרים ושירותים שמתאימים לכם
כשאנחנו אומרים שאנחנו משקיעים בכם, אנחנו מתכוונים לזה: לעולם לא נפסיק להיות יצירתיים ולהציע לכם תכניות ומסלולים שמתאימים למהלך הקריירה שלכם ועונים לצרכים המדויקים שלכם.

 

הלוואות אוצר

ייעוץ פנסיוני בחינם

משקיעים בתיק ההשקעות שלכם
אוצר החייל הבנק הבינלאומי מתמחה בשוק ההון ומציע למורים סל מוצרים והטבות ייחודילניהול ומסחר בתיק ההשקעות.

משקיעים בכם בדיגיטל: בנקאות דיגיטלית מתקדמת באוצר החייל הבנק הבינלאומי
לאוצר החייל הבנק הבינלאומי אפליקציה בנקאית מתקדמת המאפשרת לצפות בקלות במידע על החשבון.

 

לתשומת לבך, לא חלה עליך חובה חוקית למסור את הפרטים הנדרשים והדבר תלוי ברצונך ובהסכמתך. ​הפרטים שתמסור ישמשו לצורך התאמת השירותים שהבנק יוכל להציע לך ולמשלוח דברי פרסומת והצעות שיווקיות מטעם הבנק (בכפוף להסכמתך לעיל). פרטים אלו יוחזקו, כולם או חלקם במאגרי המידע של הבנק.

1. מובהר כי פטור כאמור עדיף על תנאי מסלול עמלות בסיסי או מורחב בחשבון העו"ש.

2. פרסום זה אינו מהווה הצעה או התחייבות להעמדת אשראי. העמדת אשראי כפופה לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

3. בכפוף לכך שהזמנת פנקסי השיקים בוצעה באמצעות שירות הבינלאומי אונליין (מותנה במנוי לשירות ובהרשאה מתאימה) לרבות באמצעות האפליקציה.

חשבון חייל – חשבון עו"ש ליחידים פרטי (לא עסקי)  המתנהל ע"י לקוח שהציג לבנק אישור מתאים לפיו הינו חייל בשירות חובה או משרת בשירות לאומי ובלבד שמופקדת לחשבון באופן שוטף משכורת חודשית מצה"ל, ממוסדות השירות הלאומי או מגוף אחר שאושר ע"י הבנק. סיווג חשבון חייל כאמור יהיה בתוקף למשך כל תקופת השירות הצבאי הסדיר/השירות הלאומי. 

כללי - הסדרת הזכאות לקבלת ההטבות הינה באחריות הלקוח. אין כפל הטבות. חשבון המסווג כ"חשבון חייל" לא יהיה זכאי לכל הטבה אחרת (במסגרת קבוצת אוכלוסייה אחרת/ מבצע של הבנק/באופן אחר) למעט הטבות פרטניות בעמלות והטבות בעמלות לפעולות באינטרנט (וזאת כאמור ללא כפל הטבות). הבנק רשאי לשנות את ההטבות ו/או להפסיקן בכל עת. ההטבות יוענקו לאחר עמידה בתנאים ובתבחינים המפורטים במסמך זה, ללקוח העומד בהתחייבויותיו כלפי הבנק. אין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן שירותים לרבות מתן אשראי כלשהו. השירותים כפופים לתנאים המלאים המפורטים במסמכי הבנק ולפי העניין גם באתר www.bankotsar.co.il, וכן להסדרים הנהוגים בבנק.

הטבות בעמלות - ההטבה בעמלות לא תחול על עמלת מינימום/ מקסימום הקבועות לאותה עמלה בתעריפון, והן תגבנה במלואן (ללא כל הטבה), אלא אם נקבע במפורש אחרת לעיל. מובהר כי אם צוינו בתעריפון הוצאות נוספות/ עמלות נלוות, הנגבות בנוסף לעמלה כלשהי לגביה ניתנה הטבה, הן תגבנה במלואן (ללא הטבה).
כל ההטבות בעמלות הן ביחס לתעריפון הבנק ליחידים ועסקים קטנים, כפי שיהיה מעת לעת "(התעריפון)". 

אשראי וכרטיסי אשראי – אשראי וכרטיסי אשראי יוענקו בכפוף לשיקול דעת הבנק ולהמצאת בטחונות לשביעות רצונו. ההטבות בכרטיסי אשראי, לרבות הפטור מדמי כרטיס, הינן באחריות חברות כרטיסי האשראי, וכפופות לתנאי המועדון של החברות המתפרסמים באתר שלהן. ההטבה יכולה להשתנות מעת לעת או להתבטל ע"י חברות כרטיסי האשראי.

פריים (P): "ריבית בסיסית" הנקבעת ע"י הבנק ומשתנה מעת לעת, ומפורסמת ע"י הבנק בסניפיו או באתר האינטרנט של הבנק www.bankotsar.co.il .