חשבון סטודנטים

חשבון הסטודנטים מעניק לכם סל הטבות נרחב ומציע מגוון מוצרים פיננסיים המותאמים במיוחד עבורכם.
יש לכם הרבה על הראש? חשבון סטודנטים ישאיר לכם ראש נקי ללימודים ויסלול לכם מסלול שקט בדרך אל התואר.

הטבות בפתיחת חשבון סטודנטים(1)

 • פטור מעמלות פעולה(3) על ידי פקיד ועמלות פעולה בערוץ ישיר כולל עמלת השלמה למינימום.
 • פטור מעמלת הקצאת אשראי במטבע ישראלי.
 • הטבה במסגרת משיכת יתר(4)- ריבית ייחודית במסגרת משיכת היתר: 
 • מסגרת ראשית עד 1,500 ש"ח בריבית החל מ- P+1% לשנה*(ריבית מתואמת – 7.229%)
 • מסגרת משנית עד 1501-5000 ש"ח בריבית החל מ- P+3.6% לשנה  *(ריבית מתואמת – 10.034%)
 • פריסת שכר לימוד ללא ריבית והצמדה
  ניתן לפרוס את שובר שכר הלימוד  לשישה תשלומים ללא ריבית והצמדה
 • הלוואה ללא ריבית והצמדה ללקוחות חדשים(5+4)
  הלוואה של עד 5,000 ₪ ללא ריבית והצמדה בתקופת החזר של עד 24 חודשים
 • הטבה בכרטיסי אשראי סטודנט(2)
  פטור ל-3 שנים מעמלת דמי כרטיס ויזה (כ.א.ל.) בכרטיסים "רגיל" מהסוגים הבאים: בייסיק מקומי, בייסיק בינלאומי, בינלאומי, זהב ופלטינום.
  פטור ל-5 שנים מעמלת דמי כרטיס "קמפוסכרט" של ישראכארט בכרטיסים מסוג דיירקט, Mastercard Gold, Mastercars.
 • פנקסי שיקים חינם  – כל שנה
  2 פנקסי שיקים רגילים חינם מדי שנה קלנדרית
   

פעילות מט"ח הכוללות הטבות שונות(6):

 • הטבת שער בשיעור של 0.45% ברכישת/המרת מט"ח.
 • 33% הנחה בעמלת חליפין.
 • 30% הנחה בעמלת הפקדת/משיכת מזומן במט"ח (הפרשי שער).
 • 15% הנחה בעמלת הפקדת שיקים במט"חמשקיעים במוצרים ושירותים שמתאימים לכם
 כשאנחנו אומרים שאנחנו משקיעים בכם, אנחנו מתכוונים לזה: לעולם לא נפסיק להיות יצירתיים ולהציע לכם תכניות ומסלולים שמתאימים למהלך הקריירה שלכם ועונים לצרכים המדויקים שלכם.

הלוואות לכל מטרה

הלוואת אונליין - עד 84 חודשים ללא ערבים

ייעוץ פנסיוני בחינם

משקיעים בתיק ההשקעות שלכם
אוצר החייל הבנק הבינלאומי מתמחה בשוק ההון ומציע למורים סל מוצרים והטבות ייחודי לניהול ומסחר בתיק ההשקעות.

משקיעים בכם בדיגיטל: בנקאות דיגיטלית מתקדמת בבינלאומי
אפליקציה בנקאית מתקדמת המאפשרת לצפות בקלות במידע על החשבון.

פתיחת חשבון מהנייד מבלי להגיע לסניף!

(1) הסדרת הזכאות לקבלת ההטבות הינה באחריות הלקוח ומותנית בהצגת תעודת סטודנט או אישור מתאים בתוקף.

(2) אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההטבה תינתן לסטודנטים בחשבון סטודנט, כנגד הצגת תעודת סטודנט ואינה מיועדת לכל בעלי החשבון ההטבות כפופות לתנאי המועדון של חברות האשראי.

(3) מובהר כי פטור כאמור עדיף על תנאי מסלול עמלות בסיסי או מורחב בחשבון העו"ש..

(4) פרסום זה אינו מהווה הצעה או התחייבות להעמדת אשראי ואין לראות בפרסום זה משום

הסכמה או התחייבות למתן אשראי כלשהו. אשראי יוענקו בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק ולהמצאת בטחונות לשביעות רצונו.  אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב

בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

(5) בכפוף להעברת הכנסה חודשית של מינימום 3,000 ₪ הטבה זו הינה בתוקף עד 31.12.2024.

(6) כל ההטבות הנ"ל בכפוף לעמלות מינימום/מקסימום.

*הריבית המתואמת נכונה לתאריך 10/05/2024

 חשבון סטודנט – חשבון עו"ש ליחידים, המתנהל ע"י הלקוח שהציג לבנק תעודת סטודנט או אישור מתאים אחר, מטעם המוסד בו הוא לומד, על היותו סטודנט במוסד אקדמי להשכלה גבוהה בישראל או בחו"ל (לרבות מכינות קדם אקדמיות) או במוסד להכשרה מקצועית בישראל, שמשך הלימודים בו הוא לפחות שנה. החשבון מיועד לסטודנטים עד גיל 35 בלבד (באוניברסיטה הפתוחה עד גיל 40). סיווג "חשבון סטודנט" יהיה בתוקף למשך יתרת שנות הלימוד האקדמיות שנותרו לסטודנט עד סיום התואר, אך לא יותר מ3- שנים (לעניין זה, "שנה אקדמית"- שנה המסתיימת ב- 31/10). חידוש הסיווג למשך תקופה נוספת מותנה בהצגת אישורים עדכניים. יובהר כי לקוח חדש הינו לקוח שלא ניהל חשבון פעיל ב- 5 השנים האחרונות.

כללי - אין כפל הטבות. הבנק רשאי לשנות את ההטבות ו/או להפסיקן בכל עת. חשבון המסווג כ"חשבון סטודנט" לא יהיה זכאי לכל הטבה אחרת (במסגרת קבוצת אוכלוסייה אחרת/מבצע של הבנק/באופן אחר) למעט הטבות פרטניות בעמלות והטבות בעמלות לפעולות באינטרנט (וזאת, כאמור, ללא כפל הטבות). ההטבות יוענקו לאחר עמידה בתנאים ובתבחינים המפורטים במסמך זה, ללקוח העומד בהתחייבויותיו כלפי הבנק. אין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן שירותים לרבות מתן אשראי כלשהו. השירותים כפופים לתנאים המלאים המפורטים במסמכי הבנק ולפי העניין גם באתר www.bankotsar.co.il , וכן להסדרים הנהוגים בבנק.הסדרת הזכאות לקבלת ההטבות, הינה באחריות הלקוח.

הטבות בעמלות: כל ההטבות בעמלות הן ביחס לתעריפון הבנק ליחידים ועסקים קטנים, כפי שיהיה מעת לעת ("התעריפון"). הטבות בעמלות (לנושא ני"ע ומט"ח) לא תחול על עמלות מינימום/מקסימום הקבועות לאותה עמלה בתעריפון והן תיגבנה במלואן (ללא כל הטבה), אלא אם נקבע במפורש אחרת. מובהר כי אם צויינו בתעריפון הוצאות נוספות/עמלות נילוות, הנגבות בנוסף לעמלה כלשהיא לגביה ניתנה הטבה, הן תיגבנה במלואן (ללא הטבה).

אשראי וכרטיסי אשראי:  פרסום זה אינו מהווה הצעה או התחייבות להעמדת אשראי ואין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן אשראי כלשהו או להנפקת כרטיס אשראי. הנפקת הכרטיס ואשראי יוענקו בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק ולהמצאת בטחונות לשביעות רצונו, ובמקרה של משכנתא, גם בהתאם לנהלים למתן הלוואות לדיור. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

פריים (P): "ריבית בסיסית" הנקבעת ע"י הבנק ומשתנה מעת לעת, ומפורסמת ע"י הבנק בסניפיו או באתר האינטרנט של הבנק www.bankotsar.co.il.
   

"משכורת" : סך המשכורות החודשיות (של כל השותפים בחשבון) בסכום הנקוב בטופס ההצטרפות, המופקדות לחשבון העו"ש באמצעות מס"ב (מרכז סליקה בנקאי בע"מ), או בדרך אחרת שתאושר מראש על ידי הבנק. מובהר כי משכורת חייל/ת בסדיר או במסגרת שירות לאומי אינה בגדר משכורת.

פנקסי שיקים: בכפוף לכך שהזמנת פנקסי השיקים בוצעה באמצעות שירות אוצר און ליין (מותנה במנוי לשירות ובהרשאה מתאימה), לרבות באמצעות האפליקציה.

פתיחת חשבון מהנייד: השירות ניתן במכשירים תומכים בלבד ובכפוף לתנאי הבנק ואישורו. ככלל, השירות מיועד ללקוחות יחידים (לא עסקיים), בגירים, שהינם תושבי ישראל בלבד.

ההטבה הינה חד פעמית, אף אם נוצלה שלא במלוא הסכום.
תנאי הלוואה אלה אינם מיועדים להלוואה המשמשת לפירעון של הלוואה קיימת בחשבון.


יובהר כי לקוח חדש הינו לקוח שלא ניהל חשבון פעיל ב 5- השנים האחרונות.