סרטוני הדרכה

להלן מספר סרטונים אשר מדגימים את האפשרויות החדשות שהוספנו באתר שוק ההון של הבינלאומי

סרטון הדרכה- מערכת SmarTrade

המלצות אנליסטים

סורק ניירות ערך

מבט עומק

advise.me ייעוץ השקעות פורץ דרך

smarTrade הדרך החדשה למסחר עצמאי

SmarTrade | המערכת החכמה שעובדת בשבילכם גם כשאתם בחופשה

מתן השירותים כפוף לתנאי הבנק. ללקוחות המנויים לשירות הבינלאומי און ליין בעלי הרשאה מתאימה.הבנק הינו בעל היתר לפי סעיף 49 א לחוק ניירות ערך מאת הרשות לניירות ערך (להלן: "ההיתר"). ההיתר ניתן בהסתמך על הצהרת הבנק כי הוא נתון לפיקוח של בנק ישראל. פעילות הבנק אינה מפוקחת על-ידי רשות ניירות ערך. אין בהיתר משום הבעת דעה על טיבו של השירות הניתן בידי הבנק או על הסיכונים הכרוכים בו.

אין לראות בפרסום זה משום הסכמה או המלצה לכדאיות השקעה או חוות דעת בנוגע לכדאיות השקעה ואינו יכול לבוא במקום ייעוץ המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם.