נגזרים

מהם נגזרים? 

מונח זה מייצג משפחה של מכשירים פיננסיים אשר חישוב הערך שלהם מתבצע כנגזרת מנכס אחר המוגדר כ"נכס בסיס" (Underlying). לדוגמא, ערכם של נגזרים על מדד "תל אביב 125" ייגזר מערך המדד עצמו.
הנגזרים מתחלקים לשני סוגים עיקריים: חוזים עתידיים ואופציות, ובאמצעותם גם הרוכשים וגם המוכרים יכולים להגן על ההשקעות אשר בוצעו על ידם מפני עליות וירידות במחיר נכס ספציפי.
שימוש נוסף בנגזרים הוא בתור אמצעי חליפי להשקעה ממונפת בנכס הבסיס עצמו (המסחר מתייחס לחוזה המתייחס לנכס, ולא אל הנכס עצמו).

חוזה עתידי 

זהו הסכם בין שני צדדים אשר סיכמו ביניהם מחיר לנכס הבסיס ("מחיר הרכישה" או Strike Price) ותקופת זמן מסוימת, אשר בסיומה ייבדק שוויו של ערך הבסיס בפקיעתו ("מועד פקיעת האופציה" או Expiration Date). במידה והשווי גבוה יותר מהמחיר בהסכם, מוכר החוזה מתחייב לשלם לקונה את ההפרש, ובמקרה ההפוך – הקונה ישלם למוכר את ההפרשים.
מכיוון שההפסד אינו מוגבל בתקרה כלשהי, שני הצדדים נדרשים להפקיד בטחונות מראש.

אופציות 

משקיעים יכולים לכתוב אופציות שונות (לאחר הפקדת בטחונות) ולהציע אותן לקנייה עבור סוחרים בבורסה, לפי הכללים הבאים:
רוכש האופציה יקבל זכות (ללא התחייבות) למכירה או רכישה של נכס הבסיס המוסכם שמחיר אשר סוכם מראש ("מחיר המימוש") ובתאריך ידוע מראש ("תאריך הפקיעה"). זכות זו ניתנת בעבור תשלום הנקרא "פרמיה".
ישנם שני סוגי אופציות – רכש (Call) ומכר (Put):
רכש – עבור תשלום הפרמיה, כותב האופציה (מוכר) מתחייב לשלם לקונה האופציה את ההפרש שבין שווי נכס הבסיס במועד הפקיעה לבין מחיר המימוש באותו היום. במידה וההפרש שלילי, האופציה מוגדרת "מחוץ לכסף".
מכר – כאן, כותב האופציה (מוכר) מתחייב לשלם ביום מועד הפקיעה את ההפרש בין מחיר המימוש לבין שוויו של נכס הבסיס. במידה וההפרש שלילי, האופציה מוגדרת "מחוץ לכסף".
בכל המקרים, המקסימום אותו יכול קונה האופציה להפסיד הוא גובה הפרמיה בלבד.

מסחר בנגזרים 

הבנק הבינלאומי מציע לקהל לקוחותיו אפשרויות רבות למסחר בנגזרים שונים על מדדי מניות, מט"ח, מניות ועוד ומעמיד לרשותכם צוות מיומן של יועצי השקעות שישמח לסייע לכם במציאת ערוצי השקעה מניבים. כמו כן בבינלאומי אפשר לסחור עצמאית באופציות בישראל ובארה"ב ישירות מהאתר והאפליקציה.

 

אין לראות בפרסום זה משום הסכמה או המלצה לכדאיות השקעה או חוות דעת בנוגע לכדאיות השקעה ואינו יכול לבוא במקום ייעוץ המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם.