דיווח על אובדן או גניבת הכרטיס

בכל מקרה של אובדן/גניבת כרטיס אשראי, יש להתקשר באופן ישיר ומיידי למוקדי הדיווח בהתאם לסוג הכרטיס.
להלן רשימת מספרי הטלפון של מוקדי הדיווח השונים אליהם יש להתקשר בכל בעיה:

במקרה של אובדן/גניבת כרטיס אשראי מקבוצת ויזה כ.א.ל (ויזה, דיינרס) :

  • בשימוש בכרטיס בארץ: 03-5723666
  • בשימוש בכרטיס בחו"ל (שיחת גוביינא): 972-3-5726333

במקרה של אובדן/גניבה של כרטיס אשראי מקבוצת ישראכרט (מאסטרקארד ואמריקן אקספרס) :

  • בשימוש בכרטיס בארץ: 03-6364400 / פקס: 03-6364222 
  • בשימוש בכרטיס בחו"ל (שיחת גוביינא): 972-3-6364666

מוקדים אלו פעילים בכל ימות השבוע, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע (למעט יום כיפור).
הודעה מהירה ומדוייקת תפחית את הנזק ותבטיח טיפול מהיר.

במידה וכרטיס הסניפומט שלך אבד או נגנב, יש לפעול בהתאם להוראות הבאות:

  • יש לדווח מיידית לסניף בו מתנהל חשבונך בשעות פעילות.

בשעות בהן הסניף סגור יש להתקשר מיידית לטלפון 03-5134222

הנפקת כרטיס אשראי הינה בכפוף לשיקול דעת והתנאים הנהוגים בבנק שעשויים להשתנות מעת לעת. ההטבות הניתנות על ידי חברת האשראי הינן באחריותה הבלעדית.אין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן השירות בכלל ולמתן אשראי כלשהו בפרט. אשראי וכרטיסי אשראי יוענקו בכפוף לשיקול דעת הבנק ולהמצאת ביטחונות לשביעות רצונו. התנאים המלאים והמחייבים של כל שירות/מוצר הינם כמפורט במסמכי הבנק ביחס לאותו שירות/מוצר וכפופים להסדרים הנהוגים בבנק. אי עמידה בפרעון ההלוואה והאשראי האחר עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.הבנק רשאי לשנות את תנאי השירות/ המוצר או להפסיק את להציעם בכל עת. פריים הינה "הריבית הבסיסית" הנקבעת ע"י הבנק והמשתנה מעת לעת.