פסקי דין

בהתאם להנחיות בנק ישראל, הרינו להודיעכם כי-

ביום 18.2.2010 ניתן ע"י בית המשפט העליון פסק דין בנושא ביטול/שינוי תנאים מקפחים בחוזה העו"ש של בנק לאומי לישראל בע"מ. 
ביום 5.5.09 ניתן ע"י בית הדין לחוזים אחידים וביום 19.9.12 ניתן ע"י בית המשפט העליון, פסקי דין בנושא ביטול/שינוי תנאים מקפחים בחוזה הלוואה לדיור של הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ. 
הסכמת הצדדים שקיבלה תוקף של פס"ד, בהתאם לסעיף 41(א) לפסה"ד של ביהמ"ש העליון בערעור.