שימוש בטוח בשירות פקסימיליה

על מנת למזער את הסיכונים הכרוכים בפעילות זו, הבנק ממליץ לך לנקוט בפעולות הבאות:

  • לפני שליחת הוראות בפקס לסניף הבנק, וודא כי מספר הפקס של סניף הבנק אשר ברשותך הינו המספר המעודכן ביותר.
  • רצוי לשלוח את הפקס ממכשיר ביתי או מכשיר שאתה סומך על אמינותו.
  • הקפד למלא בפקס רק את הפרטים ההכרחיים (שם, מספר חשבון, פרטי ההוראה וחתימה), אין להוסיף פרטים אישיים או מזהים אחרים אשר אינם דרושים לצורך מתן ההוראה.
  • זכור – אין להשאיר את הטופס הנשלח במכשיר הפקס או במקום גלוי אחר כדי למנוע שימוש לא לגיטימי בפרטיך האישיים.
  • הקפד לבדוק באופן שוטף את חשבון הבנק שלך וידע את הבנק במידי על כל פעילות חשודה בחשבונך.
  • הבנק ממליץ ללקוחותיו, לבצע פעולות  בנקאיות מורשות באתר ובאפליקציה המאובטחים ברמת אבטחה גבוהה מאוד. 
  • במקרים בהם קיים צורך  בהעברת מסמכים/ביצוע העברות בנקאיות ו/או בקשות שונות לסניף, מומלץ להשתמש בשירות "התכתבות עם בנקאי" באמצעות האתר. 


לתשומת לבך, ביצוע הוראתך מותנית בזיהויך תחילה ע"י הבנק בהתאם לנהלים שייקבעו על ידו.