הטבות למשרתי הקבע והמילואים

קרן סיוע בסך 100 מיליון ש"ח לאוכלוסיית אנשי הקבע

הבנק הבינלאומי אוצר החייל - הבית של כוחות הביטחון מאז ומעולם

לאור התקופה, הבנק הבינלאומי הקים קרן סיוע בסך 100 מיליון ש"ח במטרה להעניק הלוואות ללא ריבית עבור משרתי הקבע (לקוחות הבנק ומצטרפים חדשים).

​במסגרת הקרן יוצעו הלוואות ללא ריבית כמפורט:

  • עד 24,000 ₪ לתקופה של 24 חודשים ללא ריבית - למשרתי הקבע המתגוררים במרחק של עד 30 ק"מ מרצועת עזה או למתגוררים בישובים שפונו מביתם בצפון
  • עד 12,000 ₪ לתקופה של 12 חודשים ללא ריבית  - למשרתי הקבע המתגוררים בשאר אזורי הארץ

ההלוואות יינתנו ללקוחות קיימים וללקוחות חדשים שמוגדרים בהתאם לנהלי הבנק כמשרתי קבע.

כמו כן, הבנק תורם מיליוני שקלים למען החיילים הבודדים בדיור ובתמיכה כלכלית ורגשית.

* תוקף מתן ההטבה בהלוואות ללא ריבית עד ל- 31.12.24.

במידה ובחשבון קיימת הלוואה ללא ריבית (מכל סוג), לא ניתן לממש הטבה זו. ניתן להעניק הטבה אחת לחשבון ורק בחשבון אחד של הלקוח.

קרן סיוע בסך 100 מיליון ש"ח לאוכלוסיית משרתי המילואים

הבנק הבינלאומי אוצר החייל - הבית של כוחות הביטחון מאז ומעולם

לאור התקופה, הבנק הבינלאומי הקים קרן סיוע בסך 100 מיליון ש"ח במטרה להעניק הלוואות ללא ריבית עבור משרתי המילואים (לקוחות הבנק ומצטרפים חדשים).​

במסגרת הקרן לקוחות יוכלו לבקש הלוואה עד 12,000 ₪ לתקופה של עד 12 חודשים ללא ריבית  - למשרתי המילואים שמנהלים את חשבונם בבנק.

ההלוואות יינתנו ללקוחות קיימים וללקוחות חדשים , בהצגת צו 8 או אסמכתא אחרת ומוגדרים כזכאים בהתאם לנהלי הבנק.

* תוקף מתן ההטבה בהלוואות ללא ריבית עד ל- 31.12.24.

במידה ובחשבון קיימת הלוואה ללא ריבית (מכל סוג), לא ניתן לממש הטבה זו. ניתן להעניק הטבה אחת לחשבון ורק בחשבון אחד של הלקוח.

דחיית תשלומי המשכנתא לתקופה של שלושה חודשים ללא ריבית

דחיית תשלומי המשכנתא לתקופה של שלושה חודשים (קרן + ריבית) ללא ריבית בגין סכום הדחייה וללא עמלות.

סך התשלומים שהוקפאו ייפרסו כהלוואה נפרדת ללא ריבית לתקופה של חמש שנים מתום תקופת ההקפאה, כאשר התשלום בגינה יחל בחלוף שנה למשך 4 שנים.

לבקשת הקפאת תשלומים יש לפנות באמצעות 'התכתבות עם בנקאי'>  (תחת נושא ראשי: טיפול במשכנתא קיימת, נושא משני: הקפאת תשלומי משכנתא)

הגשת הבקשה תתאפשר בשלב זה עד ה- 30.6.24, בהתייחס לדירה ראשונה ומשפרי דיור בלבד.

אוכלוסייה זכאית:

לקוחות תושבי העוטף והדרום (לקוחות שגרים עד 30 ק"מ מגבול רצועת עזה - לרשימת היישובים >)

  • משרתי מילואים מגיויסי צו 8 (בכפוף להצגת אסמכתא/הצהרת לקוח)
  • אוכלוסייה שפונתה מביתה  (ע"י גורם מדיני רשמי)
  • בעלי קרבה ראשונה (בני זוג, הורים, ילדים ואחים) להרוגי המלחמה או לחטופים או לנעדרים (בכפוף להצהרת לקוח)

לצפייה בהקלות לאוכלוסיות נוספות >

מותנה בפתיחת או קיום חשבון בבנק. אין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן אשראי. אשראי יוענק בכפוף לשיקול דעת הבנק ולהמצאת בטחונות לשביעות רצונו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי הבנק. מותנה בחתימה על הטפסים הרלוונטיים בבנק. הבנק רשאי לשנות את תנאי המבצע ו/או המוצרים או להפסיק להציעם בכל עת.