הלוואה לסטודנטים

הלוואות לסטודנטים

סטודנטים- מעכשיו אתם יכולים ללמוד בראש שקט!

לימודים אקדמאיים הם עסק יקר ואנו באוצר החייל הבנק הבינלאומי גיבשנו עבורכם מגוון  רחב של הלוואות ותוכניות מימון שיסייעו לכם לעבור את התואר בשלום.

לשירותכם:

  •  אפשרות לפריסת שכ"ל לעד 6 תשלומים.
  •  הלוואה למימון שכר הלימוד.
  •  הלוואה למימון מחיה עם אפשרות לתחילת תשלום הקרן בתום שנה.
  •  הלוואה לרכישת רכב חדש- עם אפשרות להתחיל ולשלם את קרן ההלוואה מתום הלימודים (בתום 3 שנים).
  •  בנוסף להלוואות המיוחדות תוכלו ליהנות באוצר החייל הבנק הבינלאומי מחשבון סטודנט המעניק לכם פטור מעמלות עו"ש מרכזיות, כרטיס אשראי לסטודנטים- חינם, מסגרת אשראי  בריבית מועדפת ועוד


לבקשת הלוואה לחצו כאן או היכנסו באתר המזוהה לתפריט "הלוואות ומשכנתאות"  >  בקשת הלוואה

לתשומת ליבך, על מנת לשקול כדאיות נטילת ההלוואה יש לבדוק את מכלול הנכסים וההתחייבויות בחשבונך לרבות התשואה בגינם, המידע מפורט באתר האינטרנט.  פרסום זה אינו מהווה הצעה או התחייבות להעמדת אשראי. העמדת האשראי כפופה לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק . ההצטרפות לשירותים הישירים וביצוע פעולות הינם בכפוף לקריטריונים של הבנק ובחתימה על הטפסים הרלוונטיים. הבנק רשאי לשנות את תנאי המבצע ו/או המוצרים או להפסיק להציעם בכל עת.  פריים – "הריבית הבסיסית" הנקבעת על ידי הבנק ומשתנה מעת לעת. אי עמידה בפרעון ההלוואות עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. 

באפשרותך לבקש בכל עת את הסרתך מרשימות שיווק אשראי, על ידי פנייה לסניפך, לרבות באמצעות שירות התכתבות עם בנקאי.