בקשה למשכנתא בדיגיטל

הדרך להגשמת החלום עוברת במשכנתא, מגישים בקשה בדיגיטל בכמה דקות ומקבלים תשובה תוך זמן קצר!

 

למי מתאים התהליך?

  • ללקוחות כל הבנקים

  • מעל גיל 18

  • תושבי ישראל

 

מה צריך להכין לצורך מילוי הבקשה?

  • פרטי דירה (מחיר, מיקום)

  • פרטים אישיים (מספר תעודת זהות, טלפון, כתובת מייל)

  • הכנסות (סה"כ הכנסות ממקום העבודה, הכנסות ממקורות אחרים)

  • התחייבויות קיימות (משכנתה, הלוואה וכו')

המידע באתר זה אינו מהווה חוות דעת, המלצה או הצעה למתן הלוואה כלשהי ואינו מהווה יעוץ. המידע הינו כללי ובעל תכנים שיווקיים ואין בו משום תחליף לתדריך ללווה ו/או לדפי הסבר הניתנים לכל אדם המבקש לברר תנאים לקבלת משכנתא ואינו בא להחליף שיקול דעת עצמאי של המשתמש וקבלת ייעוץ מקצועי, לרבות ייעוץ ע"י פקיד משכנתאות המתחשב בנתונים, בצרכים ובמטרות המיוחדים של המשתמש לצורך ביצוע העסקה הספציפית .ההלוואות יוענקו בכפוף לשיקול דעת הבנק ולהמצאת בטחונות לשביעות רצונו ובהתאם לנהלי הבנק למתן הלוואות לדיור. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.  התנאים המלאים והמחייבים של כל שירות/מוצר הינם כמפורט במסמכי הבנק ביחס לאותו שירות/מוצר וכפופים להסדרים הנהוגים בבנק. הבנק רשאי לשנות את תנאי השירות/ המוצר או להפסיק להציעם בכל עת. פריים הינה "הריבית הבסיסית" הנקבעת ע"י הבנק והמשתנה מעת לעת. 

באפשרותך לבקש בכל עת את הסרתך מרשימות שיווק אשראי, על ידי פנייה לסניפך, לרבות באמצעות שירות התכתבות עם בנקאי.