מיחזור משכנתא

מיחזור משכנתא

להתאים את המשכנתא לנסיבות החיים המשתנות

יש לכם משכנתא?
עם ההתקדמות בחיים, משתנות הנסיבות הסביבתיות והכלכליות.
בין אם השינויים כלכליים כמו ירידה בריבית הפריים או עליה במדד המחירים לצרכן או שינויים אישיים כמו המשפחה שגדלה או קידום בעבודה ועלייה בשכר, כל אלה מחייבים התנהלות כלכלית והיערכות פיננסית מתאימה.
התאמת המשכנתא לצרכים המשתנים נקראת מיחזור משכנתא.
כשאתם ממחזרים את המשכנתא, אתם לוקחים משכנתא חדשה, כזו שמתאימה לצרכים הנוכחיים שלכם ומסלקים את המשכנתא הקיימת, הישנה.

מה הם הרכיבים הצפויים להשתנות בתהליך המיחזור?

  •  תנאי ההלוואה (ריביות, מועד שינוי הריבית, שיטת ההחזר וכו’)
  • משך תקופת ההלוואה
  • גובה ההחזר החודשי 


גם אם המשכנתא הקיימת מתנהלת בבנק אחר, תוכלו למחזר אותה בבנק הבינלאומי, בתנאים המתאימים לך.

אנחנו מזמינים אתכם לקבל סיוע אישי ומקצועי  בתכנון כלכלת הבית והמשפחה ובהתאמת השינויים בחייכם למצבכם הכלכלי.
נלווה אתכם לאורך כל הדרך, משלב התכנון עד לביצוע, תוך התאמה מדויקת לצרכים שלכם, עד סילוק המשכנתא הישנה לטובת החדשה, המעודכנת. 

המשכנתא שלכם בקבוצת הבנק הבינלאומי?

 להגשת בקשה למחזור משכנתא קיימת בבינלאומי, יש לפנות באמצעות קישור לטופס דיגיטלי המופיע במסך פירוט משכנתאות באתר הבנק, הנמצא בנתיב הבא:

לשונית "הלוואות ומשכנתאות", "משכנתאות", "פירוט משכנתאות" > "להגשת בקשה למחזור משכנתא"

לאתר  הבנק, יש ללחוץ כאן 

המשכנתא שלכם בבנק אחר? 

להגשת בקשה למיחזור משכנתא קיימת המתנהלת בבנק אחר, בתנאים המתאימים לך, יש ללחוץ כאן 

ניתן להגיש בקשה למחזור משכנתא גם בדרכים הבאות:

  • פנייה למוקד הבינלאומי Call במספר *3533
  • פנייה לאחד מסניפי הבנק 

לאיתור דלפי המשכנתאות של הבינלאומי לחץ כאן

המידע באתר זה אינו מהווה חוות דעת, המלצה או הצעה למתן הלוואה כלשהי ואינו מהווה יעוץ. המידע הינו כללי ובעל תכנים שיווקיים ואין בו משום תחליף לתדריך ללווה ו/או לדפי הסבר הניתנים לכל אדם המבקש לברר תנאים לקבלת משכנתא ואינו בא להחליף שיקול דעת עצמאי של המשתמש וקבלת ייעוץ מקצועי, לרבות ייעוץ ע"י פקיד משכנתאות המתחשב בנתונים, בצרכים ובמטרות המיוחדים של המשתמש לצורך ביצוע העסקה הספציפית .ההלוואות יוענקו בכפוף לשיקול דעת הבנק ולהמצאת בטחונות לשביעות רצונו ובהתאם לנהלי הבנק למתן הלוואות לדיור. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.  התנאים המלאים והמחייבים של כל שירות/מוצר הינם כמפורט במסמכי הבנק ביחס לאותו שירות/מוצר וכפופים להסדרים הנהוגים בבנק. הבנק רשאי לשנות את תנאי השירות/ המוצר או להפסיק להציעם בכל עת. פריים הינה "הריבית הבסיסית" הנקבעת ע"י הבנק והמשתנה מעת לעת. 

באפשרותך לבקש בכל עת את הסרתך מרשימות שיווק אשראי, על ידי פנייה לסניפך, לרבות באמצעות שירות התכתבות עם בנקאי.