אין באישור הבנק על קבלת השיקים משום אישור על האפשרות להציגם בכלל או על היעדר פגמים בשיק בפרט או על הסכמת הבנק להציגם. לפיכך ייתכן ששיקים הנכללים בהפקדה זו יוחזרו ללא הצגתם והחשבון יחוייב בהתאם לפי ערך יום העסקים שנקבע לפעולה.

${loading}