• התחברות באמצעות שני גורמי אימות יכולה למנוע מאחרים

    להיכנס לחשבון גם אם יש להם את הסיסמה שלך 

    דוגמא: הסיסמה הקבועה וסיסמה חד פעמית שתשלח לנייד

    הצטרפו ללקוחות הבנק שהוסיפו שכבת אבטחה לחשבון שלהם

    * יש להזדהות בכניסה לאתר טרם הכניסה למסך ההצטרפות