• העברת כספים לבנקים אחרים במהירות ובמהלך יום העסקים

  העברות שקלים באמצעות מערכת זה"ב: 

  מערכת זה"ב הינה מערכת מתקדמת יעילה ואמינה להעברת כספים בשקלים במהירות בין בנקים בישראל. ביצוע ההעברה והזיכוי נעשה במהלך אותו יום העסקים. העברה הינה סופית (אינה ניתנת לביטול) ומשתקפת בזמן אמת הן בחשבון המעביר והן בחשבון המוטב. 


  כיצד מתבצעת העברת זה"ב?

  ניתן לבצע את ההעברה באמצעות ממשק העברות באתר או לחילופין ע"י בנקאי בסניף או ע"י משלוח פקס\מתן הוראה טלפונית לסניף בו מתנהל חשבונך. 

  לביצוע העברה בנקאית באמצעות מערכת זה"ב תתבקש לציין את מספר הזה"ב של חשבון המוטב ואת שמו באנגלית.


  מספר זה"ב\קוד IBAN 

  מספר זה"ב\קודIBAN הינו קוד בינלאומי מוסכם שהינו ייחודי לכל חשבון ומשמש לזיהוי הלקוח כדי לאפשר קבלת כספים בחשבונו בין אם מהארץ או מחו"ל.  


  מהו קוד IBAN? 

  קוד  IBAN  מורכב מ-23 תווים הכוללים את מספר הבנק, מספר הסניף, מס' חשבון הלקוח, וכן את קוד המדינה וסיפרת ביקורת. 

  איפה אני מוצא את קוד ה- IBAN שלי
  - באתר האונליין באזור האישי 
  - בעזרת הבנקאי בסניף
   בכל ביצוע העברה מחו"ל לחשבונך בישראל יש למסור באופן מדויק את הפרטים מטה:

   


  Bank Name: The First International Bank of Israel
   :Bank Number
     The First International Bank of Israel - 031
   Swift Code: FIRBILITXXX
   Branch Number: 3 digit number - SSS
   Account Number: 6 digit number - AAAAAA