תעריפון עמלות ליחידים ועסקים קטנים

להלן התעריפון ליחידים ועסקים קטנים החל מתאריך 1/5/2024

לצפייה בתעריפון המלא

לצפייה בתעריפון לפי נושאים

נספחים לתעריפון

עמלות ניירות ערך מידע השוואתי