הטבות והקלות לתושבי העוטף

הטבות והקלות לתושבי העוטף

אוצר החייל - הבנק הבינלאומי משתתף בצער משפחות הנרצחים, בדאגה לחטופים, מאחל החלמה מהירה לפצועים ומחזק את ידי חיילי צה"ל, כוחות הביטחון והמתנדבים. נציגי הבנק מסייעים ומלווים את תושבי ניר עוז, ונמצאים בקשר שוטף עם נציגי ההנהגה והרווחה של הקיבוץ במטרה לתת מענה לצרכים השוטפים וכן לצרכים העתידיים של חברי הקיבוץ.

קו חירום לתושבי הדרום, העוטף וקו העימות בצפון, במספר 03-5130084

גם בימים אלו חשוב לנו להיות זמינים עבורכם, הקמנו מוקד טלפוני ייעודי לתושבי הדרום, העוטף וקו העימות בצפון במספר 03-5130084.

שעות פעילות המוקד בימים ראשון עד חמישי, בין השעות 08:00-19:00, ובימי שישי בין השעות 08:00-13:00.

6 חודשי הפוגה מתשלום המשכנתא לבעלי נכס בעוטף

אוצר החייל-  הבינלאומי מודיע על הטבה בתחום המשכנתאות לעוטף במסגרתה יקבלו הלווים הגרים בישובי העוטף להם נכס משועבד באזור שישה חודשי שקט מתשלום המשכנתא: 

בחודשים נובמבר, דצמבר וינואר יוותר הבנק על התשלום החודשי באופן אוטומטי וללא צורך בבקשה או בפנייה לבנק ובשלושת החודשים​ שלאחר מכן תבוצע דחייה לפי בקשת הלקוח, ללא ריבית בגין סכום הדחייה וללא עמלות.

 • סך התשלומים שיידחו ייפרסו כהלוואה נפרדת ללא ריבית לתקופה של חמש שנים מתום תקופת הדחייה, כאשר התשלום בגינה יחל בחלוף שנה למשך 4 שנים.

לבקשת הקפאת תשלומים יש לפנות באמצעות 'התכתבות עם בנקאי'>  (תחת נושא ראשי: טיפול במשכנתא קיימת, נושא משני: הקפאת תשלומי משכנתא)

אוכלוסייה זכאית:

לקוחות תושבי העוטף והדרום שהנכס המשועבד וכתובת המגורים עד 7 ק"מ מגבול רצועת עזה - לרשימת הישובים עד 7 ק"מ>.

*בהתייחס לדירה ראשונה ומשפרי דיור בלבד.

* הפטור מהתשלום החודשי ינתן אוטומטית לפי כתובת המעודכנת במאגרי הבנק. במידה והלקוח מתגורר בישוב מזכה והנכס המשועבד לבנק באיזור זה ולא התקבל זיכוי בגין החזר המשכנתא ניתן לפנות לבנק באמצעות התכתבות עם בנקאי לצורך בירור הנושא.

* בהלוואות גישור הפטור מהתשלום החודשי יהיה עבור תשלום הריבית בלבד. 

* הגשת הבקשה תתאפשר עד ה- 31.03.24.

הלוואות ללא ריבית לתושבי העוטף

לקוחות תושבי העוטף יכולים לבחור אחת מההלוואות הבאות:

 • הלוואה עם החזר בתשלומים – הלוואה ללא ריבית וללא הצמדה,  בסכום של עד 20,000 ₪, לתקופה של עד 24 חודשים.
 • הלוואה עם החזר בסוף תקופה (ללא החזרים שוטפים) – הלוואה לא ריבית וללא הצמדה, בסכום של עד 10,000 ₪, לתקופה של עד חצי שנה (תשלום מלוא הקרן בסוף תקופה).
 • ללקוחות המתגוררים במרחק של 0-7 ק"מ מרצועת עזה.

לבקשת ההלוואה יש לפנות לסניף באמצעות 'התכתבות עם בנקאי'>

* הזכאות להטבה הינה אחת ללקוח, הגשת הבקשה תתאפשר בשלב זה עד ה- 31.03.24.

דחיית תשלומי הלוואה ללא ריבית וללא הצמדה

דחיית תשלומי ההלוואה לתקופה של שלושה חודשים (גם דחיית קרן וגם דחיית החזר הריבית), ללא ריבית וללא הצמדה בגין סכום הדחייה1

 • ללקוחות פרטיים בעלי אשראי צרכני בסכום מצטבר של עד 100,000 ש"ח
 • לעסקים בעלי מחזור הכנסות עד 25 מיליון ש"ח, בעלי אשראי עסקי בסכום מצטבר של עד 2 מיליון ש"ח 

אוכלוסייה זכאית:

 • לקוחות תושבי העוטף והדרום (לקוחות שגרים עד 30 ק"מ מגבול רצועת עזה-לרשימת היישובים >)
 • משרתי מילואים ומגויסי צו 8 (בכפוף להצגת אסמכתא/הצהרת לקוח)
 • משתתפי מסיבת הנובה (בכפוף להצגת אסמכתא)
 • אוכלוסייה שפונתה מביתה (ע"י גורם מדיני רשמי)
 • בעלי קרבה ראשונה (אחים, בני זוג, הורים וילדים) להרוגי המלחמה או לחטופים או לנעדרים (בכפוף להצהרת לקוח)

להגשת הבקשה יש להיכנס ל'התכתבות עם בנקאי' באתר המזוהה > או בפנייה ישירה לסניף.

הגשת הבקשה תתאפשר בשלב זה עד ה- 31.03.24.

לקוחות שכבר מימשו את האפשרות לדחייה יכולים לפנות ולבקש דחייה של 3 חודשים נוספים.

פטור מתשלום ריבית על יתרות חובה מאושרות בחשבון העו"ש ללקוחות פרטיים ועיסקיים (אוברדרפט)

פטור מתשלום ריבית על יתרות חובה מאושרות בחשבון העו"ש ללקוחות פרטיים (אוברדרפט) 

 • עד לסכום של 10,000 ₪ או עד לגובה המסגרת המאושרת - הנמוך מבין השניים 
 • ההטבה תינתן בין התאריכים:  15.04.24- 15.10.23 (ללקוחות אשר בתאריך 13.10.23, חשבון העו"ש שלהם היה ביתרת חובה)
 • הפטור יינתן אוטומטית ללא צורך בפנייה לסניף

אוכלוסייה זכאית:

 • לקוחות תושבי העוטף והדרום (לקוחות שגרים עד 30 ק"מ מגבול רצועת עזה - לרשימת היישובים >)
 • אוכלוסייה שפונתה מביתה (ע"י גורם מדיני רשמי)
 • משתתפי מסיבת הנובה (בכפוף להצגת אסמכתא)
 • בעלי קרבה ראשונה משפחות למי שקיפחו את חייהם או לחטופים או לנעדרים (בכפוף להצהרת לקוח)

פטור מתשלום ריבית על יתרות חובה מאושרות בחשבון העו"ש ללקוחות עיסקיים עם מחזור פעילות של עד 5 מיליון ש"ח (אוברדרפט) 

 • עד לסכום של 30,000 ₪ או עד לגובה המסגרת המאושרת - הנמוך מבין השניים 
 • ההטבה תינתן בין התאריכים: 31.03.24- 01.01.24 (ללקוחות אשר בתאריך 15.12.23, חשבון העו"ש שלהם היה ביתרת חובה)
 • הפטור יינתן אוטומטית ללא צורך בפנייה לסניף
 • אוכלוסייה זכאית:
 • בתי עסק הממוקמים בעוטף ובדרום (עד 30 ק"מ מגבול רצועת עזה - לרשימת היישובים >)
 • בתי עסק אשר בעליהם משרתי מילואים מגיויסי צו 8 (בכפוף להצגת אסמכתא/הצהרת לקוח)
 • בתי עסק אשר בעליהם השתתפו במסיבת הנובה (בכפוף להצגת אסמכתא)
 • בתי עסק אשר פונו (ע"י גורם מדיני רשמי)
 • בתי עסק אשר בעליהם בעלי קרבה ראשונה למי שקיפחו את חייהם או לחטופים או לנעדרים (בכפוף להצהרת לקוח)

* הפטור מהתשלום החודשי ינתן אוטומטית לפי כתובת המעודכנת במאגרי הבנק. במידה והלקוח מתגורר בישוב מזכה ולא התקבל זיכוי כאמור לפנות לבנק באמצעות התכתבות עם בנקאי לצורך בירור הנושא.

 

פטור ממגוון עמלות לתקופה של 6 חודשים

 פטור ממגוון עמלות, לרבות דמי כרטיס אשראי, לתקופה של 6 חודשים (למעט פעילות מט"ח, ני"ע, סחר חוץ, יהלומים)*.

הפטור יינתן אוטומטית ללא צורך בפנייה לסניף, למעט במקרים בהם נדרשת הצהרת לקוח לצורך שיוך לאוכלוסייה הזכאית.

אוכלוסייה זכאית:

 • לקוחות תושבי העוטף והדרום (לקוחות שגרים עד 30 ק"מ מגבול רצועת עזה - לרשימת היישובים >)
 • משרתי מילואים ומגויסי צו 8 (בכפוף להצגת אסמכתא/הצהרת לקוח)
 • אוכלוסייה שפונתה מביתה (ע"י גורם מדיני רשמי)
 • בעלי קרבה ראשונה (אחים, בני זוג, הורים וילדים) להרוגי המלחמה או לחטופים או לנעדרים (בכפוף להצהרת לקוח)

 
*הפטור ינתן על עמלות המפורטות בתעריפון ליחידים ועסקים קטנים כמפורט:
חלק 1 - חשבון עובר ושב (כולו)
חלק 2 - מידע, הודעות והתראות (כולו)
חלק 3 - אשראי (כולו)
חלק 6 - כרטיסי אשראי (כולו, למעט עמלות - (7) עסקאות במט"ח, ( 8) משיכת מט"ח בחו"ל, (9) רכישת מט"ח מחו"ל)

*הפטור יינתן לתקופה של 6 חודשים החל מה- 31.10.2023. במקרה וזכאות הלקוח תיכנס לתוקף במהלך התקופה יבוצע החזר רטרואקטיבי על חיובי העמלות.

* הפטור מהתשלום החודשי ינתן אוטומטית לפי כתובת המעודכנת במאגרי הבנק. במידה והלקוח מתגורר בישוב מזכה ולא התקבל זיכוי כאמור לפנות לבנק באמצעות התכתבות עם בנקאי לצורך בירור הנושא.

 

גריעת שיקים ממנין השיקים המסורבים

בתקופת המלחמה נקבעו הקלות בנושא ספירת שיקים שחזרו לעניין הגבלת חשבון.

במקרים מסוימים, הקלות אלו הן אוטומטיות ובמקרים אחרים הלקוח נדרש לפנות אל הבנק בבקשה לגרוע שיק ממניין השיקים שחזרו*

ההקלה תינתן עד לתאריך 21.1.24

אוכלוסייה זכאית:

 • לקוחות שמענם הרשום הוא באחד מהיישובים ברשימה  (לרשימת היישובים >)  (גריעה אוטומטית) ** 
 • משרתי מילואים ומגויסי צו 8 ובני זוגם (עפ"י הצהרה)
 • נעדר, חטוף או שבוי ובעלי קרבה ראשונה (בני זוג, הורים אחים וילדים) להרוגי המלחמה או לחטופים/שבויים או לנעדרים (עפ"י הצהרה)
 • פצועי פעולות האיבה ובעלי קרבה ראשונה (אחים, בני זוג, הורים, אחים וילדים) (עפ"י הצהרה)
 • חברה שיש לה חמישה בעלי מניות לכל היותר אם בעל מניות  הוא יחיד  המחזיק ב– 50% מאמצעי השליטה בה לפחות, או שותפות רשומה שיחיד משתתף בניהול עסקיה ושולט ב 50% מנכסיה 

ככל שהנך עונה לאחד מהתנאים המפורטים לעיל, עליך לפנות לבנק - באמצעות 'התכתבות עם בנקאי' באתר או בפנייה ישירה לסניף, לצורך הסדרת הנושא ומתן הצהרה בהתאם.

* גריעת השיק אינה פוטרת מהשלכות נוספות שעלולות להיות לאי תשלום השיק, כדוגמת השפעה שלילית על חיתום האשראי של הלקוח וזכות המוטב לפעול לגביית השיק באמצעות לשכת ההוצאה לפועל. דיווחים למאגר נתוני האשראי בתקופה האמורה, יהיו בהתאם להנחיות הממונה על שיתוף בנתוני אשראי.

** ההקלה בגריעת שיקים תינתן אוטומטית לפי כתובת המעודכנת במאגרי הבנק. במידה והלקוח מתגורר בישוב מזכה והכתובת בבנק שונה עליו לפנות לבנק באמצעות התכתבות עם בנקאי לצורך הסדרת הנושא.

הלוואה לכוחות הביטחון, אנשי המילואים ותושבי הדרום

אוצר החייל - הבינלאומי כאן על מנת לנסות ולהקל מעט על ההתנהלות הפיננסית של לקוחותינו, אנשי כוחות הביטחון, משרתי המילואים ותושבי הדרום.

הלוואה בסכום של עד 10,000 ₪, בריבית פריים*, עד 24 תשלומים חודשיים.

ללקוחות משרתי כוחות הביטחון - לבקשת הלוואה בדיגיטל >

ללקוחות משרתי המילואים ותושבי הדרום - לבקשת ההלוואה יש לפנות לסניף באמצעות 'התכתבות עם בנקאי'>

* ריבית מתואמת נכון ליום 12.10.23 - 6.432%, בתוקף עד 30.11.23.

עדכונים בפעילות הסניפים

בעקבות המצב הביטחוני קיימים שינויים בפעילות הסניפים

לצפייה בעדכוני פעילות הסניפים >

הטבות נוספות לכלל הלקוחות

הבנק הבינלאומי מציע מגוון הקלות ופתרונות למצב ללקוחותיו.

לצפייה בהקלות והטבות נוספות לכלל הלקוחות >

לתשומת ליבך, על מנת לשקול כדאיות נטילת ההלוואה יש לבדוק את מכלול הנכסים וההתחייבויות בחשבונך לרבות התשואה בגינם, המידע מפורט באתר האינטרנט.  אין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן אשראי. אשראי יוענק בכפוף לשיקול דעת הבנק ולהמצאת בטחונות לשביעות רצונו . ההצטרפות לשירותים הישירים וביצוע פעולות הינם בכפוף לקריטריונים של הבנק ובחתימה על הטפסים הרלוונטיים. הבנק רשאי לשנות את תנאי המבצע ו/או המוצרים או להפסיק להציעם בכל עת.  פריים – "הריבית הבסיסית" הנקבעת על ידי הבנק ומשתנה מעת לעת. אי עמידה בפרעון ההלוואות עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

1. לקוחות פרטיים: הטבה ניתנת ללקוחות שסכום ההלוואות שלהם אינו עולה על 100,000 ₪, במקרים בהם סכום ההלוואות עולה על 100,000 ₪, ניתן לדחות את תשלומי ההלוואה, רק במידה ואחת ההלוואות סכומה נמוך מ- 100,000 ₪. במידה וקיימות מספר הלוואות שכל אחת מהן בסכום נמוך מ- 100,000 ₪, ההקלה תינתן על ההלוואה הגבוהה מבין ההלוואות הקיימות.

לקוחות עיסקיים: אשראי עסקי עם מחזור פעילות עד 25 מיליון ש"ח, לא כולל הלוואות בשת"פ מסחרי עם צד שלישי.

האמור לא חל על לווה שנמצא בהליך משפטי או שהיה בעומק פיגור של חודשיים ומעלה.