הפקדה לצד ג' - הפקדה לצד ג' נחשבת כהפקדה לחשבון השונה מחשבון הכרטיס או הפקדה בעמדה הממוקמת בסניף של בנק שאינו הבנק אליו משויך חשבון הכרטיס.

 

${loading}