אין באישור הבנק על קבלת השיקים משום אישור על האפשרות להציגם בכלל או על היעדר פגמים בשיק בפרט או על הסכמת הבנק להציגם. לפיכך ייתכן ששיקים הנכללים בהפקדה זו יוחזרו ללא הצגתם והחשבון יחוייב בהתאם לפי ערך יום העסקים שנקבע לפעולה.

הפקדה לצד ג' - הפקדה לצד ג' נחשבת כהפקדה לחשבון השונה מחשבון הכרטיס או הפקדה בעמדה הממוקמת בסניף של בנק שאינו הבנק אליו משויך חשבון הכרטיס.

${loading}