• חשבון "התחלה טובה" מעניק לילדי לקוחות אוצר החייל הבנק הבינלאומי בגילאיי 14-21 הטבות ותנאים ייחודיים.
  ניתן להצטרף רק עד גיל 21 ובנוסף חיילים/ות בשירות חובה, בני/בנות שירות לאומי ואנשי קבע צעירים (אנשי קבע צעירים יוכלו להצטרף לחשבון עד גיל 25).

  פותחים חשבון “התחלה טובה“ ונהנים מהטבות מצוינות עד גיל 28!

  עמלות פעולה ע“י פקיד*:

  • פטור מהפקדת מזומן.
  • פטור ממשיכת מזומן.
  • פטור מהפקה ומסירת תדפיס לבקשת לקוח.
  • פטור מהעברה / הפקדה לחשבון אחר.
  • פטור מפדיון שיק (כולל משיכה בשיק עצמי).
  • פטור מהפקדת שיק (לכל קבוצת שיקים-עד 20 שיקים).
  • פטור מתשלום שובר.
  • פטור מעמלת פריטת מזומן (עד 10,000 ₪).


  עמלות פעולה בערוץ ישיר*:

  • פטור ממשיכת מזומן במכשיר אוטומטי.
  • פטור מחיוב בכרטיסי אשראי.
  • פטור מהפקדת מזומן.
  • פטור מזיכוי חשבון באמצעות מסלקה.
  • פטור מהעברה או הפקדה לחשבון אחר.
  • פטור מתשלום שובר.
  • פטור משאילתת מידע בכל נושא.
  • פטור מהפקדת שיק-לרבות באמצעות תיבת שירות (לכל קבוצת שיקים – עד 20 שיקים).
  • פטור ממשיכת שיק.
  • פטור מחיוב על פי הרשאה לחיוב חשבון או הוראת קבע.


  ובנוסף

  הטבות במט"י:

  • פטור מעמלת השלמה למינימום בעו"ש (מט"י).
  • פטור מעמלת הקצאת אשראי(מט"י).

  פנקסי שיקים:

  • 2 פנקסי שיקים רגילים חינם בשנה קלנדרית. **

  הטבות בכרטיסי אשראי. ***

  • פטור מדמי כרטיס מועדון צעיר (לגילאי 16 ומעלה), חייל, סטודנט כמפורט בתעריפון הבנק "ליחידים ועסקים קטנים".

   הלוואות מיוחדות:

  • הלוואות מיוחדות  (לגילאי 18 ומעלה).
  • הלוואה בתנאים מיוחדים למימון שיעורי נהיגה.
  • הלוואה מיוחדת לסטודנטים למימון שכר לימוד ומחייה.
  • הלוואה ייחודית לרכישת רכב המשולמת רק בגמר הלימודים.
  • הלוואה למימון חתונה.
  • הלוואה לרגל השחרור משרות סדיר.

  כיצד מצטרפים? 
  מגיעים לבנקאי האישי בסניף, פותחים חשבון, חותמים על טופס הצטרפות למועדון "התחלה טובה" ונהנים מתנאי חשבון מעולים.