• חשבון "התחלה טובה" מעניק לילדי לקוחות אוצר החייל בגילאיי 14-21 הטבות ותנאים ייחודיים. לחשבון "התחלה טובה" ניתן להצטרף רק עד גיל 21.
  מחשבון "התחלה טובה" יוכלו ליהנות גם חיילים/ות בשירות חובה, בני/בנות שירות לאומי ואנשי קבע צעירים.
  (אנשי קבע צעירים יוכלו להצטרף לחשבון עד גיל 25).

  פותחים חשבון “התחלה טובה“ ונהנים מהטבות מצוינות עד גיל 28!

  עמלות פעולה ע“י פקיד*:

  • פטור מהפקדת מזומן
  • פטור ממשיכת מזומן
  • פטור מהפקה ומסירת תדפיס לבקשת לקוח
  • פטור מהעברה / הפקדה לחשבון אחר
  • פטור מפדיון שיק (כולל משיכה בשיק עצמי)
  • פטור מהפקדת שיק (לכל קבוצת שיקים-עד 20 שיקים)
  • פטור מתשלום שובר
  • פטור מעמלת פריטת מזומן (עד 10,000 ₪)

  עמלות פעולה בערוץ ישיר*:

  • פטור ממשיכת מזומן במכשיר אוטומטי
  • פטור מחיוב בכרטיסי אשראי
  • פטור מהפקדת מזומן
  • פטור מזיכוי חשבון באמצעות מסלקה
  • פטור מהעברה או הפקדה לחשבון אחר
  • פטור מתשלום שובר
  • פטור משאילתת מידע בכל נושא
  • פטור מהפקדת שיק-לרבות באמצעות תיבת שירות (לכל קבוצת שיקים – עד 20 שיקים)
  • פטור ממשיכת שיק
  • פטור מחיוב על פי הרשאה לחיוב חשבון או הוראת קבע

  ובנוסף

  • פטור מעמלת השלמה למינימום בעו"ש (מט"י)
  • פטור מעמלת הקצאת אשראי(מט"י)
  • 2 פנקסי שיקים רגילים חינם בשנה קלנדרית **

  כרטיסי חיוב והטבות בכרטיסים ***:
  • פטור מדמי כרטיס מועדון צעיר (לגילאי 16 ומעלה), חייל, סטודנט 
   כמפורט בתעריפון הבנק "ליחידים ועסקים קטנים".
    
  הלוואות מיוחדות  (לגילאי 18 ומעלה)
  • הלוואה בתנאים מיוחדים למימון שיעורי נהיגה
  • הלוואה מיוחדת לסטודנטים למימון שכר לימוד ומחייה
  • הלוואה ייחודית לרכישת רכב המשולמת רק בגמר הלימודים
  • הלוואה למימון חתונה
  • הלוואה לרגל השחרור משרות סדיר

  כיצד מצטרפים? 

  • מגיעים לבנקאי האישי בסניף, פותחים חשבון, חותמים על טופס הצטרפות למועדון "התחלה טובה" ונהנים מתנאי חשבון מעולים.

   

  אוצר באינטרנט - גם כשהסניף סגור הבנק פתוח! 
  "אוצר ישיר" מוקד טלפוני מאוייש על ידי צוות בנקאי מנוסה ומקצועי 3390*